Vikten av bra ledarskap

Vikten av bra ledarskap

Vilka kvaliteter som en bra ledare ska ha är något som diskuterats sedan antiken och i många fall beror det på sammanhanget. En skicklig körledares främsta uppgift är att se till att alla sångare gör rätt insats medan en duktig lärare inte bara ska kunna sitt ämne utan även hålla pli på eleverna. På liknande vis krävs en viss pondus från dem som ska leda arméer medan en katts intelligens och attityd ofta gör den till hundarnas boss i ett hushåll.

Ledarskap är med andra ord viktigt för både människor och djur, men det gäller att hitta en bra balans. Att gå en kurs i management för att erhålla en executive mba är värdefullt både för den som söker jobb eller ska leda ett företag framåt då det ger insikter och kunskaper som fyller många funktioner. Du får också lära dig mycket som kan hjälpa dig i vardagen och ge dig verktyg för att klara allehanda konflikter, stärka relationer och uppnå både privata och professionella mål.

Tillit och självförtroende

Ledarskap innebär en hel del psykologi, både vad gäller dig själv och dem runt omkring dig. Att exempelvis ha god självkänsla är ett kraftfullt vapen som låter dig se dina styrkor och brister och ger dig möjlighet att kommunicera rätt och jobba på dig själv. Ett upplåst självförtroende kan däremot bli ett enormt hinder, men tyvärr blandas de två begreppen ofta ihop. Den argentinske professorn i företagspsykologi Tomas Chamorro-Premuzic menar enligt en artikel i Dagens Industri att just självförtroende och kompetens ofta förväxlas inom affärsvärlden och att det ger många inkompetenta män jobb som de egentligen inte förtjänar.

En annan viktig ledaregenskap är pålitlighet då det ger både anställda och kunder en trygghet som är positiv för affärerna. Att veta att ens manager eller chef är kunnig, erfaren och rättvis leder till lojalitet och tillförlit, och gör det lättare för alla medarbetare att kunna kommunicera utan problem. Det är stor skillnad på hur en pålitlig chef delegerar och hur arbetsfördelandet uppfattas när ledaren verkar svag, och att kunna tala med sin överordnade om svåra saker ger en känsla av säkerhet. För att nå den rätta kompetensen krävs det en hel del arbete, men resultatet kommer löna sig oerhört mycket.

dante