Förbättra ditt företags likviditet

Förbättra ditt företags likviditet

Många nystartade företag får relativt omgående problem med likviditeten. Att få problem med likviditeten innebär att företaget inte har tillräckligt med pengar för att betala de löpande kostnaderna, som till exempel lokalhyra, löner eller olika leverantörsfakturor. Likviditetsproblem är något som kan inträffa även om företaget har en bra utveckling och redovisar en vinst. Ett bra resultat är inte alltid synonymt med en bra likviditet.

Ska du starta ett företag är det därför viktigt att du i god tid gör en ordentlig likviditetsbudget av vilken det klart framgår hur mycket pengar – i form av likvida medel – som du kommer att behöva varje månad. När du gjort detta kan du försöka att finna lösningar för att förbättra företagets likviditet.

Lösningar för att förbättra företags likviditet

När du väl skapat en likviditetsbudget kan det vara en god idé att du kontaktar fakturino.se som är ett företag vilket är specialiserat på att erbjuda lösningar till företag som behöver hjälp med likviditeten.

Fakturino erbjuder ett antal olika lösningar som till exempel företagslån, belåning av fakturor, leasing, checkkredit och de kan dessutom hjälpa dig att driva in företagets fordringar, vilket även det är gynnsamt för företagets likviditet. Vilken eller vilka av tjänsterna som ditt företag ska använda sig av beror helt och hållet på företagets situation och behov. Redogör därför i detalj för ditt företags ekonomiska situation så kan Fakturinos rådgivare hjälpa dig att välja den bästa lösningen för just ditt företag.

dante