Last visit was: less than a minute ago
It is currently 21 Oct 2018, 12:58
 [ 1 post ] 
Riktlinjer och Regler för Riksdagsforumet 
Author Message
User avatar

Joined: 27 Jan 2010, 14:47
Posts: 4641
Location: Östergötland
Post Riktlinjer och Regler för Riksdagsforumet
viewtopic.php?f=486&t=28323
(Beslut taget 2014-04-05)

Diskussioner
En diskussionstråd kan skapas av alla som har tillgång till kongressen.
En diskussionstråd skall innehålla en tydlig bakgrundsbeskrivning som underlag för debatten och eventuell framtida votering.

I diskussionstråden får samtliga ministrar, kongressledamöter samt presidenten delta.

Voteringar - Generellt
Alla voteringar skall föranledas av en diskussion, samt innehålla en hänvisning till den.

Endast folkvalda kongressledamöter samt presidenten får rösta i omröstningar.

Voteringar - På erepublik.se
-Förslag som framkommer under diskussionen skall tas med till voteringen.
- Voteringar skall innehålla en länk till relevanta diskussionstrådar, samt vid behov en sammanfattad bakgrundsbeskrivning för att ge en snabb påminnelse om ämnet.
- Voteringar får ej ändras under omröstningens gång!
- Eventuella tidigare beslut som reglerar speciella omständigheter för voteringen skall hänvisas.
- Uppkommer betydande missförstånd bland kongressledamöter kring voteringen så ogiltigförklaras voteringen av presidenten, övriga riksdagen eller talmannen och tråden låses av Talman eller admin

Giltiga röster ska vara skrivna i text. Enligt alternativen som finns i tråden, se exempel nedan.

Exempel wrote:
Säger den att det finns alternativ A, B eller C röstar man på antingen A, B eller C.
Säger den att det finns alternativ A1 A2 B C röstar man på något av dem.


Ombudsröstningar
- Alla riksdagsledamöter skall själva föra fram sin åsikt i omröstningar.

- Ombudsröstning är undantagsvis tillåtet om riksdagsledamoten är bannad från forumet, då skall personen utse en riksdagsledamot till sitt omdud. Detta skall verifieras t.ex. med en skärmdump från .com.

- Nya riksdagsledamöter som ännu inte fått tillgång till riksdagens voteringsforum skall posta sin röst i riksdagsforumet, där det klart och tydligt framgår i vilken omröstning de deltar. Sedan kan talmannen, en riksdagsman eller presidenten hänvisa till den rösten i omröstningstråden.

Tidsramar
Vid voteringar skall tidsramen alltid definieras entydigt. Alternativen är 24, 48 eller 72 timmar. 48 timmar rekommenderas om ärendet inte är brådskande. 24 timmar kan tillämpas för brådskande ärenden samt 72 timmar endast om det kan motiveras med ärendets tyngd.

Om en tidsram ej nämns av den som startar en diskussion så skall den anses vara i minst 24 och max 72 timmar. Om inga inlägg har gjorts i en diskussionstråd på två veckor, eller om den är äldre än två månader anses den ha upphört att gälla som grund för en votering.

Om en diskussion sträcker sig över ett riksdagsval, ska den nya riksdagen ges möjlighet att diskutera ämnet i minst 24 timmar innan omröstning sker.

Kom ihåg!
Votering kan ske på .com efter diskussion på .se utan föregående votering på .se, dock tidigast efter 24 timmar!
Var sak har sin plats, Ingen diskussion i voteringstråden. Länka istället ditt svar direkt till ditt inlägg i diskussionstråden.

Talmannen
Talmannen är den som modererar och administrerar riksdagsforumet. Dennes roll, mandat och uppgifter finnes HÄR

_________________

- Present Awesome in eSweden
- Former President of eSweden
- Former MoFA of eSweden
- Former Party President of FBS
- Former Party President of Liberala Vikingar
- Former Party President of Partiet


07 Apr 2014, 08:44
 [ 1 post ] 


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

server monitor Page Ranking Tool

 

Powered by phpBB | Style by ST Software