Last visit was: less than a minute ago
It is currently 17 Oct 2018, 00:33
 [ 25 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
eSveriges politiska organisation 
Author Message
User avatar

Joined: 11 Mar 2008, 23:12
Posts: 6279
Location: Göteborg/Dalarna
Post eSveriges politiska organisation
Under Rosenbad samlas eSveriges regering och mycket annan politik. Rosenbad består av lobbyn dit alla har tillgång samt en hel del dolda underforum.
Här gömmer sig bland annat:


eSveriges finanscentra där allt möjligt ekonomiskt diskuteras
Spoiler for "Finansdepartementet":
Som utomstående kan det vara svårt att greppa vad finansdepartementet gör och på vilka grunder besluten fattas (alt. ger rekommendationer till Riksdagen). Därför en genomgång av hur departementet är strukturerat Många saker som tas upp här kräver egentligen en betydligt längre diskussion, så tveka inte att fråga om du är ny och det är något du inte förstår. Finansdepartementet grundandes av Kape i Februari 2009 och de av rikstagen framröstade riktlinjer finner du här.Image


STATENS EKONOMI
Vår huvudsakliga uppgift är att se till att landens ekonomi är i balans. Det betyder helt enkelt att inkomsterna på sikt skall matchas med utgifterna. Vissa månader kan vi göra ett underskott medan andra ett överskott, det viktiga är dock att vi över tiden bibehåller goda reserver av SEK och Guld. Det optimala är att alltid försöka kompensera med ökade reserver i SEK om Guldreserverna sjunker och vice versa.

Genom att löpande rapportera den ekonomiska utvecklingen till Svenska folket och Riksdagen samt föreslå lämpliga åtgärder (främst skattenivåer) kan vi uppnå detta mål. En god kommunikation med de andra departementen är också vital.

Skatteintäkterna består till 99% av SEK. Statens största utgiftsposter i SEK är i regel Försvaret och Utbildningsverket. Staten har så gott som inga skatteintäkter i Guld, däremot kan den ta in Guld genom att antingen sälja SEK direkt på MM eller via exempelvis Obligationer. Guld används främst vid tecknande av MPP och i krigstider. För att staten skall kunna ta in Guld (sälja SEK) krävs en fungerade valutamarknad, därför är övervakandet av denna också en vital del av vår arbete. Detta skall jag dock återkomma till senare.

Det praktiska arbetet, dvs bokföring och utbetalningar sköts av Finansministern och Riksbankschefen vilka har tillgång till Svenska Riksbanken (RB). Dessa har även det övergripande ansvaret för verksamheten som helhet och kommunikationen mot alla Svenska medborgare via Svenska Riksbankens tidning.


SVERIGES MARKNAD
Finansdepartementet övervakar den svenska och internationella marknaderna i syfte att säkerställa vår position som exportland. En god export ger en starkare valuta genom ett ökat inflöde av Guld till landets ekonomi. Varumarknaden och valutamarknaden är alltså starkt sammankopplade.

Beroende på politisk ideologi kan en protektionistisk eller exportfokuserad ekonomisk politik bedrivas. Nuvarande regering är för en exportfokuserad ekonomi. Detta uppnås genom väl avvägda importskatter. Generellt sett är den nuvarande ståndpunkten att staten ej bör gripa in direkt på marknaden via exempelvis statliga företag utan som tidigare nämnt istället använda importskatterna som det viktigaste verktyget.


VALUTA
Sverige kan som tidigare nämnt ta in Guld på ett fåtal sätt, ofta genom att sälja SEK på valutamarknaden (MM) men ibland genom att sälja obligationer. Den vanligaste metoden är att sälja SEK på MM, men obligationer kan vara mycket användbara i vissa situationer.

Den generella tanken är att då valutamarknaden fungerar väl sälja överskott av SEK för att ta in Guld. Under andra perioder är valutamarknaden befinner sig i sämre skick, kan vi istället spara SEK för att sälja vid senare tillfälle. Genom att spara SEK minskar vi också den utestående penningmängden och stärka valutamarknaden. Observera att en stark valutamarknad inte nödvändigtvis behöver betyda en dyr valuta utan snarare lättsåld.

Riksbanken kan också gripa in direkt på valutamarknaden genom att antingen köpa upp SEK eller sälja Guld. Detta är något som bör undvikas i största möjliga mån. Finansminister och Riksbankschefen är dem som har tillgång till Svenska Riksbanken och därmed ansvariga för alla eventuella interventioner på valutamarknaden.


PLATO
Plato, eller Admin genomför under perioder förändringar i olika moduler. När ekonomi- och krigsmodulen uppdateras följs det i regel av nya spelregler som vi måste anpassa oss till. Detta innebär att så gott som allt ovan nämnt kan bli inaktuellt i morgon. Vårat mål bör alltid vara att förespråka den ekonomiska politik som helt enkelt passar spelet bäst.
Samlingsplatsen för eSveriges armé av ambassadörer, här jobbas det med att skapa- och bibehålla goda relationer med omvärlden.
Spoiler for "Utrikesdepartementet":
Vad är och vad gör utrikesdepartementet?
Utrikesdepartementet är ett av Sveriges äldsta departement. Det grundandes av Carradine i Januari 2008 och jobbar med att skapa- och bibehålla goda relationer med omvärlden. Departementets chef är nuvarande utrikesminister, engelsk titel är MoFA (Minister of Forain Affairs)

Exempel på relationer
- Allianser
- Grannländer
- Ockuperade regioner
- Fientliga nationer

(1.) Samtal med andra länder
Vid officiella samtal länder emellan, likt förhandlingar av exempelvis regioner som besitter en särskild bonus, är det ofta utrikesministern tillsammans med president som talar med motparten. Utrikesministern tillsammans med Presidenten är de som har bäst koll på svensk politik, vad vi står för och vad som vill uppnås i framtiden. Om du som eSvensson blir kontaktad av någon 'utlänning' som vill veta mer om Sveriges politik, krigsplaner eller vad det nu kan vara, och känner dig osäker på vad du ska svara - är det Utrikesministern du ska hänvisa till.
Utrikesdepartementet jobbar mycket med att prata. Genom att befinna sig på IRC, alliansforum och allierades nationella forum skapas goda kontakter mellan eSverige och andra länder.(2.) Skapa och vårda relationer till andra länder.
UD är eSveriges officiella ansikte utåt i eRepublik, UD tillsammans med President jobbar för att våra vänner förblir vänner, ser över grannländer och neutrala länder i vår närhet. UD försöker också för att skapa nya relationer och samverkan mellan allierade.(3.) Organisera information från ambassadörer
Runt om i eVärlden finns ett gäng ambassadörer, dessa jobbar mycket med (1.) och (2.). UD har till uppgift att organisera och samla upp informationen som ambassadörerna får reda på genom att befinna sig i andra länder. UD har även till uppgift att se till att det finns aktiva ambassadörer.(4.) Hur blir jag medlem i departementet?
För att bli medlem och kunna engagera sig inom utrikesverksamheten ska du kontakta Utrikesministern. Alternativt någon annan på UD. I tredje hand kan man kontakta Presidenten, men då endast om du inte lyckats få tag på varken utrikesministern eller någon inom departementet.

Alla som är jobbar inom UD bör ha goda kunskaper i engelska (eller vara certifierade google translate proffs) men även andra språk är mycket stora tillgångar.Ibland dyker det upp problem eller runt utav hot mot eSverige, SÄPO är departementet som löser problemen!
Spoiler for "SÄPO":
Vad är SÄPO?
SÄPO är ett departement som jobbar med informationshantering och förebyggande av problem. När ett problem väl uppstår skall medlemmarna även kunna klara av att lösa uppgiften på bästa sett. Arbetsuppgifterna kan variera från PTO-försvar till att skickas ut på spionuppdrag.

Vilka arbetar SÄPO för?
SÄPO arbetar direkt under presidentstaben vilket i praktiken innebär att byråkratin är minimal och vi får mycket fria händer.Spoiler for Utbildningsverket:
Jag vet i stort sett ingenting om UV, behöver ha svar på lite frågor innan jag har möjlighet att skriva ihop något om UV.
Har de ett eget forum eller ligger UV som underforum till Rosenbad? de är trots allt inget departement?!

Utöver departementen finns även:
Spoiler for "Försvarsmakten":
Försvarsmakten är eSveriges militära organisation. På uppdrag av staten jobbar försvarsmakten med att skydda Sveriges intressen i eVärlden.

Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig som spelare?

Pengar och vapen för skada i viktiga strider!
Försvarsmakten har ett ordersystem där vi ger våra soldater Pengar och Vapen vid viktiga strider, vapen kan vara allt ifrån Q1 till Q5 och pengar är allt ifrån 20 SEK till 1000+ SEK, beroende på hur mycket skada du gör i striden!

Anmäl dig till Försvarsmakten idag och se vad du kan tjäna genom att slåss för eSverige!

Gratis vapen och Mat!
Japp det är sant, varje dag får flera eSvenska spelare gratis vapen och Mat från Försvarsmakten bara för att jobba. Det enda dessa spelare gör är att arbeta för ett av Försvarsmaktens företag , och de får vapen och mat varje dag!

Anmäl dig till Försvarsmakten idag och se hur många vapen du kan få från Försvarsmakten!

Gemenskap!
Vi i Försvarsmakten har en unik gemenskap som man inte hittar någonannanstans i eSverige, vi är ett stort gäng spelare som förenas i vår lojalitet emot eSverige och vår vilja att slåss för vårt land och våra allierade.

Anmäl dig till Försvarsmakten idag och gå med i vår gemenskap och skaffa dig vänner för livet!

Hur ansöker jag till Försvarsmakten?

Försvarsmakten rekryterar - ansökningar i denna tråd!

Försvarsmakten hör dock inte till den politiska arenan utan jobbar fristående, på uppdrag av regering/riksdageSveriges Politiska Råd
Spoiler:
Vad är det Politiska Rådet

Sedan jag blev President har jag förändrat lite inom arbetet inom Regeringen vilket har gjort forumet som heter Regeringen har blivit onödigt. Samtidigt som jag eftersträvar ett mer öppet samhälle där alla ska få vara med och kunna påverka och göra sin röst hörd.

Av den anledningen har nu det Politiska Rådet öppnats, här välkomnas alla oavsett politisk ståndpunkt, detta är något som kommer göra diskussionerna här betydligt mer intressant och mer givande. Men jag förväntar mig att alla som är en del av det Politiska Rådet uppträder med respekt för de andra medlemmarna och håller diskussionen på en bra nivå även om det är frågor som engagerar många!


Vad kommer diskuteras i det Politiska Rådet?

Vad som kommer diskuteras är inget som är bestämt i sten, det är fritt för varje medlem att skapa en tråd om vad man vill diskutera, det kan vara allt från höja forumbidrag till avsaknaden av information från staten. Helt enkelt det som ni anser är nödvändigt. Sedan kommer även Regeringen att lägga fram tankar och idéer där man är intresserad av att höra era åsikter. Detta för att förbättra möjligheten att komma så nära som möjligt till perfekta beslut.

Vad krävs för att få vara med i det Politiska Rådet?

För att få komma med i det Politiska Rådet så krävs det att man anmäler sig i denna tråd. Men det kommer även vara ett krav på en viss delaktighet och aktivitet för att få stanna kvar, så om jag anser att ens aktivitet är för låg så kommer man bli utsläng från det Politiska Rådet. Men självklart så kommer man inte bli utkastad om man åker på semester eller ska bort ett tag!

Vad kan det Politiska Rådet göra för dig?

Förutom att du får en chans att vara med och påverka vilka förslag som ska presenteras av de olika departementen samt övriga delar av Regeringen så kommer det även vara ett bra skyltfönster för dig som vill avancera inom politiken eftersom du kan visa din aktivitet och en vilja att utvecklas!

Så se till att vara med och påverka eSverige redan idag. Sök till Politiska Rådet!

Med Vänliga Hälsningar
w3st3rb3rg - President

_________________
kastade in handduken i slutet av maj 2013
går att nå via epost, gussandnjo () student.gu.se


21 Aug 2011, 22:40
User avatar

Joined: 11 Mar 2008, 23:12
Posts: 6279
Location: Göteborg/Dalarna
Post Re: eSveriges politiska organisation
Jag föreslår att det skapas en stor, ordentlig sammanfattning över vad som gömmer sig inom Rosenbad och hur eSverige styrs, vad som finns osv.
Ovanstående post är mitt förslag, se det gärna som ett utkast - arbetsmaterial.

Tillsammans kan vi göra eSverige lite enklare, just nu är det väldigt svårt att veta vad som finns för det finns ingen tråd/guide som förklarar hur eSverige styrs, vilka departement som finns osv. Inte ens här i Rosenbad finns det en tråd som beskriver vad som gömmer sig här.

_________________
kastade in handduken i slutet av maj 2013
går att nå via epost, gussandnjo () student.gu.se


21 Aug 2011, 22:45
User avatar

Joined: 30 Jan 2011, 00:57
Posts: 1790
Post Re: eSveriges politiska organisation
Vad vill du veta om UV?

Jo, vi har ett underforum i Rosenbad.

_________________
Image
Krall blir putt: http://www.youtube.com/watch?v=SckormgZTPk <--Ett skämt, ett skratt, en som blev utsatt


22 Aug 2011, 03:15
User avatar

Joined: 18 Sep 2010, 17:13
Posts: 1155
Location: Borta
Post Re: eSveriges politiska organisation
Vad jag vet så är UV ett departement som alla andra, med minister osv. Och då har jag vart där i flera månader. Dock vet jag inget om någon speciell definition på ett "departement" finns, så jag kan ha fel.

_________________
"Livet är fullt av jävligheter som man får ta filosofiskt"

-Athos


22 Aug 2011, 20:50
User avatar

Joined: 30 Jan 2011, 00:57
Posts: 1790
Post Re: eSveriges politiska organisation
Anton100000 wrote:
Vad jag vet så är UV ett departement som alla andra, med minister osv. Och då har jag vart där i flera månader. Dock vet jag inget om någon speciell definition på ett "departement" finns, så jag kan ha fel.

Ministerium, departement, ".."-verk

Same shit, different name.

_________________
Image
Krall blir putt: http://www.youtube.com/watch?v=SckormgZTPk <--Ett skämt, ett skratt, en som blev utsatt


22 Aug 2011, 20:56
User avatar

Joined: 27 Jan 2010, 14:47
Posts: 4641
Location: Östergötland
Post Re: eSveriges politiska organisation
UV finansieras av riksdagen va? Då svarar de väl upp till dem också? precis som TSM gör... eller hur funkar det?

_________________

- Present Awesome in eSweden
- Former President of eSweden
- Former MoFA of eSweden
- Former Party President of FBS
- Former Party President of Liberala Vikingar
- Former Party President of Partiet


23 Aug 2011, 13:35
User avatar

Joined: 30 Jan 2011, 00:57
Posts: 1790
Post Re: eSveriges politiska organisation
Dalze wrote:
UV finansieras av riksdagen va? Då svarar de väl upp till dem också? precis som TSM gör... eller hur funkar det?

UV och TSM har rätt att kräva ut de finanser(i teorin oändligt) som behövs för att departementen ska fungera.

_________________
Image
Krall blir putt: http://www.youtube.com/watch?v=SckormgZTPk <--Ett skämt, ett skratt, en som blev utsatt


23 Aug 2011, 13:37
User avatar

Joined: 27 Jan 2010, 14:47
Posts: 4641
Location: Östergötland
Post Re: eSveriges politiska organisation
Haschmonstret wrote:
Dalze wrote:
UV finansieras av riksdagen va? Då svarar de väl upp till dem också? precis som TSM gör... eller hur funkar det?

UV och TSM har rätt att kräva ut de finanser(i teorin oändligt) som behövs för att departementen ska fungera.


Nä, så kan det väl inte vara? UV och TSM står väl inte över Regering och Riksdag? Då har det blivit helt skevt. Däremot så ligger det i hela eSveriges intresse att dessa organisationer fungerar och kan agera självständigt. Det är dock Riksdagen och Regeringen som ger dessa deras uppdrag. UV och TSM existerar inte för sin egen storhets skull utan för vår gemensamma vinning.

_________________

- Present Awesome in eSweden
- Former President of eSweden
- Former MoFA of eSweden
- Former Party President of FBS
- Former Party President of Liberala Vikingar
- Former Party President of Partiet


23 Aug 2011, 14:47
User avatar

Joined: 30 Jan 2011, 00:57
Posts: 1790
Post Re: eSveriges politiska organisation
Dalze wrote:
Haschmonstret wrote:
Dalze wrote:
UV finansieras av riksdagen va? Då svarar de väl upp till dem också? precis som TSM gör... eller hur funkar det?

UV och TSM har rätt att kräva ut de finanser(i teorin oändligt) som behövs för att departementen ska fungera.


Nä, så kan det väl inte vara? UV och TSM står väl inte över Regering och Riksdag? Då har det blivit helt skevt. Däremot så ligger det i hela eSveriges intresse att dessa organisationer fungerar och kan agera självständigt. Det är dock Riksdagen och Regeringen som ger dessa deras uppdrag. UV och TSM existerar inte för sin egen storhets skull utan för vår gemensamma vinning.

Okej, jag kanske inte var tydlig nog. De regeringsmedlemmarna(MoD och MoE) som styr över TSM och UV har rätt att kräva ut oändligt med SEK för att departementen ska kunna fungera utan att Riksdagen har något att säga till om.

Riksdagen ger inga uppdrag. Alla departement sköts av ministrarna och presidenten. Dock finns det vissa saker som Riksdagen måste ta beslut i (te.x ändringen av Nybörjarbidraget).

Tro mig, jag vet. Jag satt som Utbildningsminister i 3 månader.

_________________
Image
Krall blir putt: http://www.youtube.com/watch?v=SckormgZTPk <--Ett skämt, ett skratt, en som blev utsatt


23 Aug 2011, 14:54
User avatar

Joined: 27 Jan 2010, 14:47
Posts: 4641
Location: Östergötland
Post Re: eSveriges politiska organisation
Haschmonstret wrote:
Okej, jag kanske inte var tydlig nog. De regeringsmedlemmarna(MoD och MoE) som styr över TSM och UV har rätt att kräva ut oändligt med SEK för att departementen ska kunna fungera utan att Riksdagen har något att säga till om.

Tro mig, jag vet. Jag satt som Utbildningsminister i 3 månader.


Här kommer vi till ett problem som jag tycker är viktigt att belysa. TSM och UV måste ha pengar för att driva sina verksamheter. Det får de från Riksdagen.

Presidenten med sin regering är den som är ytterst ansvarig för UV och TSM och behöver medel från riksdagen för att kunna driva dessa.

MoD och MoE har rätt att kräva medel från riksdagen. Vad händer om riksdagen av någon anledning säger "nej"? Jag vet att vi någon gång sagt nej när vi ville ha lite redovisning av finanserna. Då hjälper inte all rätt i världen.

Nej, för att UV och TSM ska få medel måste deras uppdrag vara tydliga och redovisningen av statens medel anses vara tillgodosedd av riksdagen. Sen hur Presidenten väljer att styra TSM och UV (eller låta de handla självständigt) är upp till denne själv. MEN, det är fortfarande riksdagen som ska känna sig trygg med att finanserna används på ett korrekt sätt.

Problemet jag ser det är att de vattentäta skott mellan regering och riksdag är alldeles för stora. Jag vet att det finns erfarna spelare i regeringspositioner som anser att riksdagen är lat och dum. Om den inställningen är den som råder kommer vi aldrig komma till en politisk harmoni i korridorerna. Då kommer riksdagen till slut sätta sig på tvären för att de känner sig förda bakom ljuset, som de gjorde den där gången jag nämnde. Detta är djupt olyckligt och jag vet hur besvärligt det är att vara MoD när man plötsligt inte får de pengar man begär, trots att man har "rätt" till det.

_________________

- Present Awesome in eSweden
- Former President of eSweden
- Former MoFA of eSweden
- Former Party President of FBS
- Former Party President of Liberala Vikingar
- Former Party President of Partiet


23 Aug 2011, 15:10
 [ 25 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

server monitor Page Ranking Tool

 

Powered by phpBB | Style by ST Software